Α Έτος

Τι είναι Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (5 ώρες)
Δεξιότητες και Προσόντα Συμβούλου-Ψυχοθεραπευτή (5 ώρες)
Γενικές Αρχές Συμβουλευτικής (5 ώρες)
Θεραπευτική Σχέση (5 ώρες)
Διαδικασία Θεραπείας (5 ώρες)
Συναισθήματα (4 ώρες)
Θεωρία Δεσμού (4 ώρες)
Ενσυναίσθηση (6 ώρες)
Ενεργητική ακρόαση (6 ώρες)
Τεχνικές Ερωτήσεων (5 ώρες)
Διαταραχές Προσωπικότητας και Διάθεσης (12 ώρες)
Διαταραχές στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία (6 ώρες)
Ψυχοπαθολογία Εγκλήματος (8 ώρες)
Νευροψυχολογία (6 ώρες)
Αμυντικοί Μηχανισμοί στη Θεραπευτική διαδικασία (8 ώρες)
Διαχείριση Πένθους-Απώλειας (6 ώρες)
Θεραπευτική Ύπνωση (12 ώρες)

Β Έτος

Ουμανιστικές (8 ώρες)
Συστημική (6 ώρες)
Θεραπεία Ζεύγους (6 ώρες)
Θεραπεία Ομάδας (6 ώρες)
Θεραπεία Οικογένειας (6 ώρες)
Ψυχοδυναμική (16 ώρες)
Γνωσιακή-REBT (6 ώρες)
Υπαρξιακή Ψυχολογία (6 ώρες)
Συνθετική (6 ώρες)
Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων (12 ώρες)
Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες (6 ώρες)
Life Coaching (6 ώρες)
Business Coaching (8 ώρες)
NLP (6 ώρες)
Αρχές και δεοντολογία (3 ώρες)