Σεμινάρια

Ψυχολογική Αστρολογία - NLP

Η Ψυχολογική Αστρολογία είναι ο τομέας εκείνος που προκύπτει από την εφαρμογή της θεωρίας των αρχέτυπων και του συλλογικού ασυνείδητου που εξέφρασε ο Carl Jung πάνω στον προσωπικό αστρολογικό γενέθλιο χάρτη του κάθε ατόμου. Η σχολή Ψυχολογικής Αστρολογίας ιδρύθηκε από τη Liz Greene και τον Howard Sasportas το 1983 κάτω από την ονομασία Centre of Psychological Astrology (http://www.cpalondon.com/index.html) και έχει ως έδρα τη Μ. Βρετανία. Πρόκειται για μία σχολή που οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού του συγκεκριμένου κλάδου, μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων που έχουν να κάνουν με την Αστρολογία, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική. Επιπλέον, υπάρχει και η Σχολή Αστρολογικών Σπουδών (http://www.astrology.org.uk/) η οποία οδηγεί σε πτυχίο Αστρολογίας και βασίζεται σε σπουδές που έχουν τις βάσεις τους σε δασκάλους της Ψυχολογικής Αστρολογίας, όπως η Liz Greene, ο Howard Sasportas, η Darby Costello, η Melanie Reinhardt και άλλοι. Η Ψυχολογική Αστρολογία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία βόλτα σε κομμάτια της προσωπικότητας με τη βοήθεια αρχέτυπων και ασυνείδητων καταγραφών σε ένα θάλαμο που αρχίζει να προβάλει την ταινία της ζωής. Η Ψυχολογική Αστρολογία είναι μία γλώσσα συμβόλων που μιλά για συμπαντικές τάσεις που σχετίζονται με το άτομο και την εποχή και που είναι σε θέση να καθορίσουν συμπεριφορές, να ορίσουν αποφάσεις, να αναδείξουν κατευθύνσεις. Η μελέτη όμως της προσωπικότητας μέσα από το γενέθλιο Αστρολογικό χάρτη και τις έννοιες της Ψυχολογικής Αστρολογίας οδηγεί και στην ανάδειξη της προσωπικής βούλησης ως κορώνα πάνω στην προσωπική απόφαση του κάθε ανθρώπου. Γι αυτό επιμένω να λέω πως η γενέθλιος χάρτης δεν είναι τίποτα περισσότερο από την καταγραφή του τρόπο που κάποιος αποφασίζει να δράσει απέναντι στα ερεθίσματα που δέχεται από έξω και από μέσα του. Όταν κάποιος χωνέψει τον αστρολογικό του χάρτη, τότε το μέλλον δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μία συνέχιση ενός υγιούς ενσυνείδητου παρόντος.

Στο συγκεκριμένο κέντρο, λαμβάνουν χώρα μία σειρά από Μαθήματα Ψυχολογικής Αστρολογίας που βασίζονται πάνω στη Σχολή Ψυχολογικής Αστρολογίας του Λονδίνου και στη βιβλιογραφία των μελών αυτής της Σχολής.

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει 23 μαθήματα διάρκειας μιάμισης ώρας το καθένα, με στόχο την παρουσίαση και ανάπτυξη των κυριοτέρων εννοιών που συναντιούνται στην Ψυχολογική Αστρολογία (στοιχεία, πλανήτες, ζώδια, οίκοι, όψεις). Μέσα από την ανάλυση του κάθε συστατικού του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη, γίνεται και προσπάθεια σύνδεσης όλων των δεδομένων με στόχο να αναδειχτεί η ικανότητα να περιγραφεί μία προσωπικότητα μέσα από το γενέθλιο αστρολογικό χάρτη.

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει 22 μαθήματα διάρκειας μιάμισης ώρας το καθένα, με στόχο την ανάλυση πλανητών και των κύκλων τους κατά τη διάρκεια της ζωής του κάθε ατόμου. Οι κύκλοι της προοδευμένης Σελήνης, του Κρόνου και του Ουρανού εξηγούν πολλά όσον αφορά τη σύνδεση εξωτερικών γεγονότων, εξέλιξης του εγκεφάλου και ξεδιπλώματος της ψυχής με σκοπό όλα τα παραπάνω να αποκτήσουν κοινή πηγή και να στοχεύσουν σε συνειδητή κατάληξη. Επιπλέον, οι παραπάνω κύκλοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό της εξέλιξη της ερωτικής ζωής του ατόμου, οπότε οι γνώσεις γύρω από τη Σελήνη, την Αφροδίτη, τον Άρη και τη Juno είναι απαραίτητες αφού επηρεάζουν ερωτικές επιλογές και κατευθύνσεις.

Ο τρίτος κύκλος μαθημάτων εμπεριέχει μαθήματα σχετικά με την τεχνική των προβλέψεων μέσα από τη σύνδεση του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη, των διελεύσεων των πλανητών, καθώς και του προοδευμένου αστρολογικού χάρτη και του χάρτη της Ηλιακής Επιστροφής. Αυτό που γίνεται κατανοητό κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων είναι πως η πρόβλεψη δεν αναφέρεται στο τι θα γίνει, αλλά τι μπορείς, θέλεις, επιδιώκεις να κάνεις σε σχέση με αυτό που αντιλαμβάνεσαι ως εξωτερικό ερέθισμα ή εσωτερική σου τάση.

Επιπλέον στο χώρο της Συνείδησης πραγματοποιούνται προσωπικές συνεδρίες πάνω στην ανάλυση του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη, με τη βοήθεια προσέγγισης των καταστάσεων μέσα από τη σύνδεση του NLP (Neuro Linguistic Programming) σε συνδυασμό με τις κινήσεις των πλανητών. Οι προσωπικές συνεδρίες μπορεί να συνδέσουν τον προσωπικό γενέθλιο χάρτη με το χάρτη των προγόνων και απογόνων του κάθε ατόμου με στόχο να αναδειχτεί η γονιδιακή συνέχεια μέσα από αγκυλώσεις και άγκυρες που κληρονομούνται και ευκαιρίες επίλυσης γόρδιων δεσμών που κουβαλούν κάποιοι που θα παίξουν το ρόλο της επίλυσης δύσκολων εξισώσεων γενεών.
Οι τεχνικές ανάλυσης της προσωπικότητας και προβλέψεων μέσα από τον Αστρολογικό χάρτη συνδυάζονται μέσα από τεχνικές NLP και Ericksonian Hypnosis, αφού αυτό που έχει σημασία είναι να δοθούν ερεθίσματα και κατευθύνσεις από το ίδιο το άτομο που θέτει ερωτήματα και όχι συμβουλές από τον θεραπευτή. Ο αστρολογικός χάρτης άλλωστε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθένας από εμάς που αναζητά τρόπους να εκφράσει κάθε πτυχή της προσωπικότητας του, ξεπερνώντας αγκυλώσεις και μπλοκαρίσματα, μέσα από την επικοινωνία με τον ίδιο του τον εαυτό που γνωρίζει με τεράστια ακρίβεια πώς να ξεδιπλώσει όλο το δυναμικό του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τις ατομικές συνεδρίες, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα του Κέντρου Συνείδηση.

Σελίδες