Εγκληματολογική Ψυχολογία

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων κοιτάzουμε σε βάθος τους τρόπους με τους οποίους η ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει στην κατανόηση εγκλημάτων. Στα 6 σεμινάρια (24 ώρες) κοιτάζουμε κατ’αρχήν τι ακριβώς διερευνά ο κλάδος της εγκληματολογικής ψυχολογίας, το πώς σχετίζονται οι διαταραχές προσωπικότητας και διάθεσης με την εγκληματικότητα, το πώς λειτουργεί το μυαλό και η αντίληψη του κατά συρροή δολοφόνου, τους λόγους που μπορεί ένα παιδί να βασανίσει ή ακόμα και να σκοτώσει ενώ αναλύουμε και την πρακτική και τις συνέπειες της θανατικής ποινής. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, ασκούμενους ή επαγγελματίες ψυχολογίας και εγκληματολογίας αλλά και σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν το πεδίο γνώσεων τους σε αυτό το πεδίο. Η πρόσληψη συμμετεχόντων δεν ξεπερνά τα 10 άτομα, ενώ με το πέρας των σεμιναρίων δίνονται πιστοποιητικά παρακολούθησης. Οι αιτήσεις κλείνουν στις αρχές Οκτωβρίου του κάθε έτους.

Κόστος/Cost: 320 Euros

These seminars are addressed to students and professionals of Psychology and Criminology, as well as anyone who wishes to expand their knowledge of these areas. Issues discussed in the 6 seminars (24 hours) include what forensic psychology deals with, the reasons why a mental disorder may lead to criminality, why adults and children may be driven to torture and murder, as well as the practice and ethics of the death penalty. Participants will not exceed 10 people and applications are received until early October of each year. All participants receive certificates at the end of the cycle.