Ο Γιώργος Αθανασέλλης γεννήθηκε το 1975 και σπούδασε Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθήνας αποφοιτώντας το 1998. Συνέχισε τις σπουδές του με Ph.D. στην Οργανική
Σύνθεση Χημικών Μορίων με Φαρμακολογικό Ενδιαφέρον στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από το 2004 εργάζεται στον Ιδιωτικό Τομέα στο τμήμα Έρευνας και
Ανάπτυξης Φαρμακευτικών εταιριών, ενώ παράλληλα έχει απασχοληθεί και ως συνεργαζόμενος
Ερευνητής σε Ερευνητικά Κέντρα του Δημόσιου Φορέα.
Από το τέλος του 2006, ξεκινά το ενδιαφέρον του για τομείς πέρα από την Επιστήμη, που σχετίζονται
με θέματα που άπτονται της Ψυχολογίας και του ασυνείδητου κομματιού της ανθρώπινης
προσωπικότητας. Από τότε μέχρι και σήμερα, μελετά τομείς όπως η Ψυχολογική Αστρολογία και η
ανάλυση των ονείρων και των συμβόλων κατά C. G. Jung. Από το 2014 η συγκεκριμένη ενασχόληση
γίνεται περισσότερο στοχευμένη καθώς ξεκινά να εκπαιδεύεται στο NLP (Neuro Linguistic
Programming) και στην Ψυχολογική Αστρολογία, μέσα από σπουδές σε εξειδικευμένα κέντρα της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτή η εκπαίδευση του δίνει την ευκαιρία να γεφυρώσει τις γνώσεις που
είχε ήδη αποκτήσει στον τομέα των Θετικών Επιστημών με πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν
τον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με στόχο την ενοποίηση των γνώσεων σε ένα ολοκληρωμένο
παζλ παροχής υπηρεσίας στον τομέα της θεραπείας.
Ο στόχος του Γιώργου είναι να προσεγγίσει την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από τη γεφύρωση της
ασυνείδητης και της συνειδητής πλευράς της κάθε προσωπικότητας, προσφέροντας λύσεις ολιστικής
θεραπείας. Μέσα από την ώσμωση καταγραφών συλλογικού ασυνείδητου, προσωπικού ασυνείδητου
και συνειδητής πραγματικότητας που όλοι κουβαλάμε μέσα μας και με τη βοήθεια αρχετύπων και
εμπειριών, οι παραπάνω τεχνικές χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ατομικών συνεδριών με τους
ενδιαφερόμενους.

Τηλ. Επικοινωνίας: 694.5430692