Εκπαιδευση Life Coaching

Η εκπαίδευση στο Life Coaching απευθύνεται σε φοιτητές, ασκούμενους και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν μία επιπλέον δεξιότητα, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να μάθουν πώς να θέτουν στόχους και να τους υλοποιούν. Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και πραγματοποιείται σε 7 μαθήματα 4 ωρών το καθένα, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία, αλλά και πρακτική εξάσκηση. Επίσης, περιλαμβάνει μία τελική εργασία, η οποία θα συζητηθεί σε μια επιπλέον συνάντηση της ομάδας. Στο σεμινάριο εξετάζουμε τι είναι το Life Coaching και σε τι μπορεί να μας χρησιμεύσει, καθώς και δεξιότητες, τεχνικές και μεθόδους, που χρησιμοποιούνται. Με το πέρας των μαθημάτων δίνονται πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι ενότητες που θα εξεταστούν είναι:

Βασικές αρχές και δεξιότητες του Coaching
Πώς θέτουμε στόχους - Πεποιθήσεις και φόβοι που μας περιορίζουν
Τεχνικές ερωτήσεων και επικοινωνίας - Μορφές αντίστασης πελατών
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο Coaching
Coaching για οργάνωση, σχεδιασμό και σωστή κατανομή χρόνου
Coaching και Αντιμετώπιση Στρες
Επαγγελματικά Θέματα Coaching

Κόστος προγράμματος 400€.

Μετά το πέρας του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας με χαμηλό κόστος.